Skip to main content

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

MUM’s Good with goods Oy
Osoite: Mum's Showroom, Lönnrotinkatu 41 A, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: +358 50 4450 864
Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Outi Puro
Puhelinnumero: +358 50 4450 864
Sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekisterin nimi

MUM’s Good with goods Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteröityjen ryhmä

MUM’sin asiakkaat ja MUM’sin uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja sisältävän rekisterin käyttötarkoitus on MUM’sin asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointi.

Asiakassuhteen hoitamista varten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on MUM’sin ja asiakkaan välinen sopimus (kauppasopimus). Myöhemmässä vaiheessa oikeusperusteena on myös laki. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen verkkokaupastamme ei ole mahdollista tilata tuotteita antamatta tarvittavia henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään vain MUM’sin verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamista varten.

Markkinointia varten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus (uutiskirjeen tilaus). Uutiskirjeitä ja tiedotteita lähetetään vain siihen luvan antaneille.

Rekisterin tietosisältö

Tuotteita tilatessa ja verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröityessä on annettava seuraavat henkilötiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Osoite, paikkakunta ja postinumero, maa ja alue

Uutiskirjeen tilatessa on annettava seuraava henkilötieto: Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut MUM’sin verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröityessään, tuotteita tilatessaan tai MUM’sin uutiskirjeen tilatessaan. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka asiakas itse tallentaa sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja rekisterissämme niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta MUM’s good with goods Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MUM’s Good with goods Oy:n käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee mums.fi salasanasuojatulla palvelimella.

Asiakkaan oikeudet

Asiakasrekisteriä koskien sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus pyytää tietojen oikaisemisesta tai poistamista
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena. Allekirjoitettu kirje tulee toimittaa rekisterinpitäjälle osoitteeseen: MUM’s Good with goods Oy, Mum's Showroom, Lönnrotinkatu 41 A, 00180 Helsinki.